om os


OM OS

”Børn i Europa i dag” er et fortløbende samarbejde mellem otte europæiske lande med en fælles mission: at fremme mangfoldigheden og de mange eksempler på best practice inden for den tidlige barndomsforskning blandt fagprofessionelle, politiske beslutningstagere og interesseorganisationer på tværs af Europa. Magasinet udkom første gang i 2001 under navnet: ”Børn i Europa”. 


I 2017 omorganiserede en del af parterne sig for fortsat at kunne tilbyde artikler af høj kvalitet, der omhandler aktuelle emner inden for tidlig barndomspædagogik.

Den ændring blev markeret med en mindre ændring i navnet, så det nu hedder: ”Børn i Europa i dag”.


Gruppen drives på frivillig basis og udgiver et magasin årligt, der bliver til i kraft af samarbejde med forskere og fagprofessionelle fra hele Europa. Magasinet bliver udgivet på syv sprog.

Hovedfokus for ”Børn i Europa i dag” er at udgive bladet/ webmagasinet, men på sigt ønsker vi at udbygge med initiativer, der kan understøtte den tværnationale dialog gennem forskellige former for møder, netværk mv. 

I Danmark udgives magasinet i et webformat, der gør det muligt at sende det til alle der måtte være interesseret i at diskutere det pædagogiske i et europæisk perspektiv.


Når det er muligt gratis at sende bladet ud til en bredere kreds af pædagoger, studerende, forskere og forældre  skyldes ikke mindst støtte fra BUPL. Det første magasin i 2018 blev til med støtte fra BUPLs forbund og i 2019 har BUPL Århus støttet med oversættelser og layout. En stor tak for det. 


Hvis du eller din organisation ønsker at vide mere, er I velkommen til at kontakte os på:                    God læselyst -  Claus Jensen, DK redaktør


boernieuropaidag@gmail.com

'Legende børn* Oliemaleri af Mette Tønder (80x100)